top of page

Klachtenformulier

De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is een beroepsvereniging van therapeuten.
Het is alleen mogelijk voor cliënten van VIV-leden om een klacht over een VIV- lid bij de
VIV in te dienen.


Voordat u een klacht indient bij de VIV adviseren wij u onze klachtenprocedure te lezen
en raden wij u aan altijd eerst uw klacht voor te leggen aan uw behandelaar. Probeer er
samen uit te komen. De behandelaar moet in het kader van de wet Wkkgz de
gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te lossen.


U kunt uw klacht via de telefoon, e-mail of per brief kenbaar maken.
Onderstaand formulier kunt u als hulpmiddel gebruiken voor het kenbaar maken van uw
klacht. Mail het ingevulde formulier naar het secretariaat van de VIV,
info@vivnedeland.nl.
Klachten, die anoniem worden ingediend, kan de VIV op juridische gronden niet in
behandeling nemen. Heeft u nog vragen over de procedure of anderszins dan kunt u
contact opnemen met het VIV-secretariaat via telefoonnummer 035 6954105.
Klachten worden in behandeling genomen in overeenstemming met de klachtenprocedure.


Uw gegevens
Naam :                                                                               Geslacht:  O-Man   O-Vrouw
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnr. :
E-mailadres :

Informatie over uw behandelaar


Over welk VIV-lid heeft u een klacht:


Omschrijving klacht:


Wat is er gebeurd?


Wanneer is dit gebeurd?


Tegen welke gedraging van de behandelaar richt zich uw klacht?


Eventuele aanvullende informatie:


Heeft u uw klacht voorgelegd aan de behandelaar:


Heeft u uw klacht schriftelijk ingediend bij de behandelaar:

Datum:


Handtekening:

bottom of page