Privacyverklaring van Release Well

Contactgegevens:
Release Well
info@releasewell.nl
tel: 06-2425231
Locatie I : Stationstraat 12 ,3371 AX Hardinxveld-Giessendam
Locatie II: Kerkbuurt 205, 3361 BG, Sliedrecht

Binnen Release Well worden persoonsgegevens verwerkt zoals in deze verklaring
weergegeven. Zonder uw toestemming om deze gegevens op te slaan kunnen wij onze
diensten mogelijk niet/niet optimaal uitvoeren.
Wanneer u zich laat behandelen zonder het lezen en/of ondertekenen van deze verklaring.
Dan gaat u automatisch akkoord met de hier onder beschreven verwerking van uw
gegevens.
De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres

Bij het maken van de eerste afspraak geeft u toestemming voor het opslaan/verwerken
van deze gegevens, zodat wij afspraakbevestiging, afspraakherinnering en
verjaardagaanbiedingen e.d. kunnen mailen en contact kunnen opnemen indien dit
noodzakelijk is voor uw behandeling.

Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden:
Vragen over uw gezondheid;
Vragen over uw werk en persoonlijke omstandigheden;
Deze vragen worden opgeslagen bij de eerste afspraak tijdens de intake, om een duidelijk
beeld van uw algehele gezondheidstoestand te krijgen en u zo goed mogelijk en
verantwoord te behandelen en om eventuele contra-indicaties voor massage uit te sluiten. Deze gegevens worden in een persoonlijk dossier bewaard in Release Well one-drive kluis online.
Geautomatiseerde besluitvorming.

Release Well maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om
besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat er
een mens tussen zit.

Bewaartijd van persoonsgegevens:
De gegevens van uw intake en de algemene gegevens worden in ieder geval gedurende de
behandel periode bewaard en daarna zolang dit nodig is voor bijvoorbeeld de belasting.
Dit geldt met name voor de algemene gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Release Well deelt alleen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is om te
voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven/personen die uw
gegevens verwerken in opdracht van Release Well wordt een verwerkingsovereenkomst
afgesloten, om een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te
waarborgen. Release Well blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Gegevens worden verwerkt door:
Treatwell
Van Heeswijk (boekhouding)

Release Well maakt gebruikt van technische, functionele of analytische cookies.

Gegevens corrigeren, inzien of verwijderen:
U heeft het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U heeft ook het recht om de gegeven toestemming voor het opslaan van
gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens door
Release Well. Tevens kunt u een verzoek indienen om de gegevens die Release Well van u opgeslagen heeft aan u opgeslagen heeft aan u of een andere door u genoemde organisatie te verstrekken. Een f een andere door u genoemde organisatie te verstrekken. Een verzoek tot een van de bovenstaande acties kan per email of persoonlijk ingediend verzoek tot een van de bovenstaande acties kan per email of persoonlijk ingediend worden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf gedaan is en om dit ook later worden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf gedaan is en om dit ook later aan te kunnen tonen word aan te kunnen tonen wordt u wel verzocht een kopie van uw ID bewijs mee te sturen/mee t u wel verzocht
een kopie van uw ID bewijs mee te sturen/mee te nemen waarbij de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer te nemen waarbij de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en BSN zwart gemaakt dienen te worden ter bescherming van uw privacy. Release Well en BSN zwart gemaakt dienen te worden ter bescherming van uw privacy. Release Well reageert zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek. U heeft in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek. U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via onderstaande link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact--metmet--dede--autoriteitautoriteit--persoonsgegevenspersoonsgegevens/tip/tip--onsons

Beveiligen van persoonsgegevens
Release Well neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende
Release Well neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@releasewell.nl of telefoonnummer 06--12425231..
Volg ons
Reviews Sterren
De massagepraktijk voor de regio:
Hardinxveld-Giessendam.
Sliedrecht.
Alblasserwaard
Giessenburg.
Gorinchem.
 
2min lopen van het treinstation.
BMS opleidingen
ESPO Gekwalificeerd.
Sportmasseur
Lymfetherapeut
Massagetherapeut
Dry Needling

Adres:

Stationsstraat 12

3371 AX

Hardinxveld-Giessendam

                                    

Email:

info@releasewell.nl   

 

Telefoon:

0612425231

Algemene voorwaarden Yoga / Massages / Therapieën

Esther Praktijk