Volg ons

Sliedrecht                          

Papendrecht                       Hardinxveld-Giessendam  Dordrecht                          Alblasserdam                      Bleskensgraaf                     Zwijndrecht                                                                     

                                         

Massagevereniging Triggerpoint

Adres:

Kerkbuurt 205           Stationsstraat 12

3361 BG                      3371XV

Sliedrecht                   Hardinxveld-

                                    Giessendam

Email:

info@releasewell.nl   

 

Telefoon:

0612425231

Algemene voorwaarden Yoga / Massages / Therapieën

Esther Streur Releasewell Sliedecht
Esther Streur
ESPO Gekwalificeerd.
Sportmasseur
Lymfetherapeut
Massagetherapeut
Dry Needling
sterren massage.png
Geen plaats op uw
gewenste locatie!
Kijk dan ook is op onze andere locatie.
                                               Privacyverklaring van Release Well
 

Contactgegevens:
Release Well
Kerkbuurt 205
3361 BG Sliedrecht
info@releasewell.nl
tel: 062425231
 

Binnen Release Well worden persoonsgegevens verwerkt zoals in deze verklaring
weergegeven. Zonder uw toestemming om deze gegevens op te slaan kunnen wij onze
diensten mogelijk niet/niet optimaal uitvoeren.
Wanneer u zich laat behandelen zonder het lezen en/of ondertekenen van deze verklaring.
Dan gaat u automatisch akkoord met de hier onder beschreven verwerking van uw
gegevens.

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:
Voor en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres

Bij het maken van de eerste afspraak geeft u toestemming voor het opslaan/verwerken
van deze gegevens, zodat wij afspraakbevestiging, afspraakherinnering en
verjaardagsaanbiedingen e.d. kunnen mailen en contact kunnen opnemen indien dit
noodzakelijk is voor uw behandeling.

Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden:
Vragen over uw gezondheid
Vragen over uw werk en persoonlijke omstandigheden
 

Deze vragen worden opgeslagen bij de eerste afspraak tijdens de intake, om een duidelijk een duidelijk beeld van uw algehele gezondheidstoestand te krijgen en u zo goed mogelijk en beeld van uw algehele gezondheidstoestand te krijgen en u zo goed mogelijk en verantwoord te behandelen en om eventuele contra--indicaties voor massage uit te sluiten. Dit gebeurt door het invullen van een intake--formulier. Dit formulier wordt in een afgesloten archiefkast bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Release Well maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of --systemen, zonder dat er systemen, zonder dat er een mens tussen zit.een mens tussen zit.

Bewaartijd van persoonsgegevens:

De gegevens van uw intake en de algemene gegevens worden in ieder geval gedurende de lgemene gegevens worden in ieder geval gedurende de behandel periode bewaard en daarna zolang dit nodig is voor bijvoorbeeld de belasting. Dit geldt met name voor de algemene gegevens.De intake zal na het beëindigen van de behandeling nog gedurende 12 maanden bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Release Well deelt alleen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven/personen die uw voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven/personen die uw gegevens verwerken in opdracgegevens verwerken in opdracht van Release Well wordt een verwerkingsovereenkomst , om een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te afgesloten, om een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Release Well blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens waarborgen. Release Well blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens worden verwerkt door:

Treatwel

Van Heeswijk (boekhouding)n Heeswijk (boekhouding)
 


Release Well maakt gebruikt van technische, functionele of analytische cookies.

Gegevens corrigeren, inzien of verwijderen:

U heeft het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.U heeft ook het recht om de gegeven toestemming voor het opslaan van ook het recht om de gegeven toestemming voor het opslaan van gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens door gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens door Release Well.
 
Tevens kunt u een verzoek indienen om de gegevens die Release Well van u
opgeslagen heeft aan u of een andere door u genoemde organisatie te verstrekken. Een
verzoek tot een van de bovenstaande acties kan per email of persoonlijk ingediend
worden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf gedaan is en om dit ook later
aan te kunnen tonen wordt u wel verzocht een kopie van uw ID bewijs mee te sturen/mee
te nemen waarbij de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer
en BSN zwart gemaakt dienen te worden ter bescherming van uw privacy.
 
Release Well reageert zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek. U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit
kan via onderstaande link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons

Beveiligen van persoonsgegevens:
Release Well neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op

viainfo@releasewell.nl of telefoonnummer 06-12425231.